Альтернативний музей міста в умовах інформаційного суспільства: Івано- Франківський досвід

Надія Петрівна Бабій
2019 Питання культурології  
Анотація Мета статті -з'ясувати специфіку успішних музейних культурно-комунікативних проектів на прикладі Івано-Франківська. Методологія дослідження. Головною емпіричною базою дослідження стала діяльність державних музеїв: Музею мистецтв Прикарпаття, Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею та кількох приватних і громадських утворень -«Музею родинних професій», «МІФ -Музею Івано-Франківська» -у 1989-2019 рр. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше описані методи
more » ... ні методи маркетингових стратегій у музейній діяльності Івано-Франківська. З огляду на реалії сучасного «мережевого» суспільства, в якому відсутні усталені норми сприйняття класичних інституцій -музеїв, меморіальних комплексів, виставкових залів, -пропонується новий погляд на поняття «музей міста», осередок якого може бути сформований у середовищі класичного музею за умов його «просторової» інтеграції. Висновки. Розкрито роль актуальних практик у створенні успішних музейних проектів. Доведено, що на початку XXI століття музейна інституція значно модернізувалась, розширюючи сферу соціокультурних інтересів і впливу. Регіональні класичні музеї в умовах «мережевого» суспільства змушені змінити пріоритетність напрямів своєї роботи, здійснюючи як власні, так і спільні інтеграційні соціокультурні проекти у виставковій діяльності, проведенні масових культурно-мистецьких заходів, національнокультурних програм, освітніх та інтеграційних проектів із соціальними інститутами культури, освіти, науки, державної влади, громадянського суспільства. Доведено, що приватні та громадські аналоги гнучкіші до інновацій, натомість, захоплюючись інтерактивними формами діяльності, мало звертають увагу на якість експозиції та її наукове вивчення, каталогізацію. Ключові слова: Івано-Франківськ; постіндустріальне суспільство; відкритий музей; динамічна експозиція; цільова аудиторія © Бабій, Н. П., 2019 Стаття надійшла до редакції: 15.10.2019 Бабій, Н.П. Альтернативний музей міста в умовах інформаційного суспільства: Івано-Франківський досвід Issues in Cultural Studies 2019 • 35 • 108-122 CULTURAL PRACTICES ISSN 2410-1311 (Print) ISSN 2616-4264 (Online) Вступ Музейна інституція у ХХІ ст. переживає інтеграційні процеси, що змушують її розширити поле діяльності та набути нових функцій, характерних для інших суб'єктів (театрів, тематичних кав'ярень, дитячих клубів, курсів підвищення кваліфікації тощо). Не є виключенням і музеї Івано-Франківська.
doi:10.31866/2410-1311.35.2019.188794 fatcat:uqtzgy2ipzdcle4nhggfn2ogeu