"Workers Are Strong With God" - Persuasion in the Szczecin Sermons by Bishop Kazimierz Majdański
"Robotnicy Bogiem silni" - perswazja w kazaniach szczecińskich bp. Kazimierza Majdańskiego

Maria Kabata
2019 Colloquia Theologica Ottoniana  
doi:10.18276/cto.2019.1-04 fatcat:mgjburul6rh63lvnuaty7kk2mu