Rs2058539 and rs10953505 visfatin gene polymorphisms their plasma concentrations and occurrence of overweight and obesity among patients reporting to primary healthcare clinic
Polimorfizmy rs2058539 oraz rs10953505 genu wisfatyny, jej stężenie w surowicy krwi a występowanie nadwagi i otyłości u pacjentów zgłaszających się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej

Ewa Kała, Izabela Bodek, Oliwia Trelińska, Patrycja Gładysz, Oskar Lepiarczyk, Aleksandra Śmigel, Mateusz Gola, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak
2015 Annales Academiae Medicae Silesiensis  
doi:10.18794/aams/39477 fatcat:cwhacnjhjrcixk5qrrssxcqhby