Potansiyel Medikal Turistlerin Kararını Etkileyen Motivasyon Kaynakları

Haşim ÇAPAR
2019 Journal of Business Management and Economic Research  
Öz İç sağlık kontrol odağı, yaşanılan ülkedeki sağlık bakım maliyetine karşı tutumlar, bekleme süreleri ve ilişkili prosedürlere karşı tutumlar ve istenilen tıbbi tedavinin bulunması gibi faktörler, medikal turizm ile ilgilenme motivasyonunu etkilemektedir. Bu araştırmanın temel amacı, medikal turistlerin medikal turizme katılma motivasyonunu etkileyen faktörleri incelemektir. Bu doğrultuda oluşturulan ikincil amaç ise, Türkiye'ye gelen medikal turistlerin geliş amaçlarını belirlemektir. Bu
more » ... lirlemektir. Bu çalışma, 317 kişi ile yürütülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların medikal turizm ile ilgilenme motivasyon düzeylerinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir (5,6800 ±1,7150). Medikal turistlerin Türkiye'ye gelme amaçlarına bakıldığında en çok (% 32) kozmetik cerrahi, hastalığı iyileştirme (% 27,4), kontrol (% 20,0) ve sağlığı geliştirme (% 19,1) olduğu görülmüştür. Yüksek iç sağlık kontrol odağına sahip olan, yaşadığı ülkedeki sağlık bakım maliyetlerinin ödenebilir olduğunu düşünmeyen ve sağlık bakım hizmetlerine erişim için beklediği sürelere ve gereksiz idari prosedürlere karşı olumsuz tutum sergileyen medikal turistlerin, medikal turizm ile ilgilenmede yüksek motivasyona sahip olduğu görüldü. Abstract Factors such as the internal health locus of control, attitudes towards health care costs in the country of residence, waiting times and attitudes towards related procedures, and the availability of the desired medical treatment affect the motivation to deal with medical tourism. The main objective of this study is to examine the factors that affect the motivation of medical tourists to engage in medical tourism. The secondary objective is created in this direction is to determine the purpose of arrival of medical tourists coming to Turkey. This study was conducted with 317 people. According to the findings, the motivation levels of participants to deal with medical tourism were found to be quite high (5, 6800 ± 1, 7150). Considering the purpose of medical tourists coming to Turkey, most of cosmetic surgery (32%), treatment of disease (27.4%), check-up (20.0%), and health promotion (19.1%) were found to be. Medical tourists who have a high internal health locus of control, who do not think that the health care costs in the country where they live are payable and who exhibit negative attitudes towards the waiting periods and unnecessary administrative procedures in the country where they live have high motivation in dealing with medical tourism.
doi:10.29226/tr1001.2020.165 fatcat:3gs4eovvs5flhc4qc72z6myjo4