Marginalised Characters and Hybrid Identities in the Short Stories "The Two Shores" and "Apolo and the Whores"

Svetlana V. Stevanovic, University of Kragujevac, Faculty of Philology and Arts
2019 Filolog  
1 svetlana.stevanovic@filum.kg.ac.rs 2 Рад је настао у оквиру пројекта Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски, глобални оквир (178018), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Рад је изложен на X научном скупу младих филолога Србије, Савремена проучавања језика и књижевности,Филолошко-уметнички факултет, 31. март 2018. године, Крагујевац. Оригинални научни чланак УДК 821.134.2(72).09-32
more » ... 9-32 Маргинализовани ликови и хибридни идентитети у причама "Две обале" и "Аполон и курве" Маргинализовани ликови и хибридни идентитети у причама "Две обале" и "Аполон и курве"
doi:10.21618/fil1919438s fatcat:qzfeahenizdevbelbpdcvw3g5q