The Meaning of Death for Dialysis Patients and Nephrology Nurses and the Role of Nephrology Nurses in Coping with Death

Cigdem Fulya Donmez, Mualla Yilmaz
2012 Psikiyatri Hemşireliği Dergisi  
ÖZET Ölüm, konuşulması zor ve ertelenen bir kavramdır. Nefroloji hemşirelerinin ölüm kavramını konuşabilmeleri, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri hem nefroloji hemşirelerinin kendi gelişimine katkı sağlayacak hem de hastaya verdiği sağlık bakımının kalitesini artıracaktır. Ayrıca nefroloji hemşirelerinin ölümcül hasta ve ailelerine bütüncül bakım verme sorumluluğunu yerine getirebilmeleri için konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireleri ile işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir. Bu
more » ... ı gerekmektedir. Bu derlemede, nefroloji hemşireleri ve diyaliz hastalarının ölüm kavramının anlamına ilişkin literatür gözden geçirilmekte ve konuyla ilgili güncel bilgiler sunulmaktadır. Anahtar sözcükler: Diyaliz hastaları; nefroloji hemşireleri; ölüm. SUMMARY Death is a difficult-to-discuss topic that is largely avoided. Developing the ability of nephrology nurses to discuss the concept of death and express their thoughts and feelings about it will contribute to their own development and improve the quality of health care they provide to patients. Further, nephrology nurses need to collaborate with psychiatric consultation liaison nurses so that they can fulfill their responsibility to provide holistic care to both the patients and their families. This study reviews the literature on the concept of death as understood by nephrology nurses and dialysis patients and presents up-to-date information on the subject.
doi:10.5505/phd.2012.75047 fatcat:q7ivi43wwfaqph6p7dm4725gzy