MILLIY MUSIQIY MEROS VA UNING BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDAGI O'RNI

Abdukarimova Elnoza Ismatillayevna
2022 Zenodo  
Maqolada umumta'lim maktablari musiqa darslarida milliy musiqiy merosimiz zamirida mujassamlashgan milliy an'ana, urf-odat hamda ularni badiiy-estetik didni shakllantirishda o'sib kelayotgan yosh avlod tarbiyasi yo'lida ilmiy ahamiyatga molik tavsiyalar ilgari surilgan.
doi:10.5281/zenodo.6345088 fatcat:dvesskydezbmblvoo67vxztr7e