Erasure Coding-oriented Data Update for Cloud Storage: A Survey

Yifei Xiao, Shijie Zhou, Linpeng Zhong
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3033024 fatcat:5lddrtxervaxle6eqx2koioh24