The binary pulsar, gravitational waves, and the Nobel prize
Dvoinoi pul'sar, gravitatsionnye volny i Nobelevskaya premiya

Clifford M. Will
1994 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0164.199407f.0765 fatcat:t6afyucvwbdz5j6excfsdx4iie