Vojna primena bežičnih senzorskih mreža i njeni sigurnosni i bezbednosni aspekti

Milan Stanojević, Ahmad Salih, Majid Alsadi
2019 Vojno delo  
потреба бежичних сензорских мрежа пружа поуздану слику у реалном времену и бољу оперативну слику. Она ће додатно помоћи да се побољша спремност трупа и смањи време реакције сопствених снага. Коришћењем прикупљених података може се планирати ефикасније управљање и распоређивање јединица. У случају цивилних апликација, критичне инфраструктуре као што су нафтна поља, рудници, електране, луке, аеродроми и сл., могу се заштитити од уљеза и нападача. Кључне речи: сензори, бежичне сензорске мреже,
more » ... ензорске мреже, војна примена, надзор, оперативна слика бојишта, критичне инфраструктуре Увод ежична мрежа је технологија која се развија и постаје најбрже растућа технологија у 21. веку у области бежичних телекомуникација. Користећи ову технологију телекомуникационе мреже избегавају скупе процесе увођења каблова као медијума за повезивање између различитих типова опреме лоцираних на различитим локацијама. Овај тип мрежа се генерално имплементира и администрира помоћу радио комуникација. Уобичајене технологије које се користе у бежичним мрежама су: Bluetooth, Wi-Fi, WiМax и сл. Бежичне мреже играју важну улогу на пољу телекомуникација, међутим, опсег апликације бежичне мреже је огроман. Савремене војне операције постају све комплексније, вишеструке и непредвидиве. Како технолошки капацитети националних војски, савеза и њихових противника напредују, већи је притисак на војне заповеднике да предвиде, процене и предузму адекватне мере у условима са све већим притиском проузрокованим ограниченим временским, људским и материјалним ресурсима. Такође, за сваког заповедник у процесу доношења одлуке, од круцијалног значаја су информације са бо- * milan.stanojevic@mod.gov.rs У Б
doi:10.5937/vojdelo1906222s fatcat:uownjlr43ncpjo2uxdmp3qxnti