TÜRKİYE'DE UYARLANABİLİR ÖĞRENME YAKLAŞIMI KAPSAMINDA YAPILAN TEZLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Mehmet Gültekin, Durmuş Burak
2019 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama  
ETKU Dergisi 2011 yılından itibaren yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Educational Technology Theory and Practice Journal is published regularly twice a year since 2011.
doi:10.17943/etku.528340 fatcat:yliglvtbofcd5i3cdzhni2grjq