Merada Otlayan Danalarda Alkan İndikatör Tekniği Kullanılarak Yem Tüketimi ve Sindirilebilirlik Tahmini
Estimation of Feed Intake and Digestibility in Grazing Cattle Using Alkane Indicator Technique

Yücel ÜNAL, İsmail KAYA, Tarkan ŞAHİN, Ahmet ÖNCÜER, Dilek A. ELMALI, Güler YENİCE
2014 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Bu çalışmada, merada otlayan danalarda alkan indikatör metodu ile Kuru Madde Tüketimi (KMTt) ve Kuru Madde Sindirilebilirliği (KMSt) tahmini ve Kars şartlarında hayvanların sezonun değişik dönemlerinde meradan ne kadar yararlanabildiklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma iki deneme halinde yürütüldü, ilk denemede 5 adet erkek dana (ort. CA 244.5±2.3 kg) kullanılmış olup deneme 20 gün sürmüştür. İlk denemede kapalı mekanda kontrollü yemleme ile belirlenen Kuru Madde Tüketimi (KMT) ve
more » ... etimi (KMT) ve Sindirilebilirliğinin (KMS), alkan indikatörler kullanılarak yapılan KMTt ve KMSt ile karşılaştırılması yapılmış ve alkan indikatör tekniği ile yapılan tahminlerin doğruluk ve güvenilebilirliği belirlenmiştir. İkinci deneme ise merada otlayan hayvanlar kullanılarak 20'şer günlük 5 dönem halinde yürütülmüştür. Bu denemede toplam 10 adet erkek dana (ort. CA 164.9±1.5 kg) 2 gruba ayrılarak her bir dönemde farklı grup hayvan kullanılmıştır. Ahır denemesinde en iyi KMTt karma (24 saat boyunca toplanan) numunelerde alkan C 33 :C 32 çiftiyle yapılan hesaplamalarla elde edilmiştir (R 2 : 0.86). Alkan C 32 ve C 33 kullanılarak elde edilen KMSt'leri KMS'ne benzer bulunurken, alkan C 36 kullanılarak elde edilen KMSt'leri düşük bulunmuştur (P<0.05). Ahır denemesinde elde edilen sonuçlar alkan indikatör kapsüllerin alkan indikatör metodunda dozlama amacıyla başarıyla kullanılabileceğini göstermiştir. Mera çalışması sonuçlarına göre hayvanların Ağustos ayı sonlarından itibaren meradan kuru madde ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadıkları belirlenmiştir. Summary This study examined the estimation of the Dry-Matter Intake (DMIe) and Digestibility (DMDe) and the utilization of the pasture by grazing cattle in different seasons of the Kars region by using alkane indicator technique. Two experiments were carried out, and in the first experiment, 5 male cattle (mean LW. 244.5±2.3 kg) were used for 20 days. In first experiment, the precision and reliability of alkane indicator technique were determined by comparing the real Dry Matter Intake (DMI) and Dry Matter Digestibility (DMD) which was obtained by the controlled indoor study with DMIe and DMDe estimated by using alkane indicators. The second experiment was conducted with the pasturing cattle in meadow in 5 terms each lasted 20 days. Ten male cattle (mean LW. 164.9±1.5 kg) were divided in two groups, and different animals were used in each term. The best result for DMIe was obtained by using the alkanes C 33 :C 32 couples in mixed (collected in 24 h) samples in indoor study (R 2 : 0.86). DMDe's calculated by using alkanes C 32 and C 33 were similar to the real DMD, whereas the DMDe's with alkane C 36 were underestimated (P<0.05). The results obtained with indoor study showed that alkane indicator capsules could be used successfully as a dosing method in alkane indicator method. According to the second experiment results, it was determined that the animals, grazing in the pasture in Kars conditions, were not able to get required nutrient from the pasture towards the end of August.
doi:10.9775/kvfd.2013.10311 fatcat:oenvd7e4rbh3zp2vux7gnbudlm