R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999. Een samenvattend overzicht van het Nederlandse notariaat, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap

A.H. Huussen jr.
2005 BMGN: Low Countries Historical Review  
doi:10.18352/bmgn-lchr.6185 fatcat:rzu5peysprbq7apeh5jy4tgphe