Changing dimensions of literacy scenario and their determinants in India: a geographical perspective

Akram Hannan, Abdul Munir
2015 Forum Geografic  
The present study is attempted under four points. The first point discusses the regional trends and patterns of literacy rate by decades since 1951. The second examines the trends of literacy rate by inter-states and union territories in the study area during 1951-2011. The third observes the distribution pattern and malefemale literacy differentials during 2011, while the fourth explains the factors which influence the literacy level in the study area. The study reveals that the total literacy
more » ... of India increased from 18.33 per cent to 73.00 from 1951 to 2011. All the states showed positive growth in literacy rate, especially Kerala (93.91 per cent) and Mizoram (91.58 per cent) having the highest growth. The male (96.1 per cent) and female (92.1 per cent) literacy was found to be the highest in Kerala (96.1per cent). The present study concludes that lower gross enrolment ratio and high dropout rates are chief determinants of literacy in the study area. The study is based upon suitable statistical techniques to analyze the data. Finally, some suggestions have been given to enhance the level of literacy rate that may result into positive socio-cultural transformation. Keywords: demographic behaviour, disparity in literacy, literacy differentials, spatial perspective Rezumat. Evoluția ratei alfabetizării în India și factorii determinanți: o perspectivă geografică Studiul de față se bazează pe patru puncte. Primul punct prezintă tendințele regionale și modelele ratei de alfabetizare pe decenii din 1951. Cel de-al doilea punct analizează tendințele ratei de alfabetizare pe state și teritorii din zona de studiu în perioada 1951-2011. Cel deal treilea prezintă modelul de distribuție și diferențele de alfabetizare pe genuri masculin-feminin în 2011, în timp ce al patrulea punct explică factorii care influențează nivelul de alfabetizare în zona de studiu. Studiul arată că alfabetizarea totală în India a crescut de la 18.33% la 73.00 % din 1951 până în 2011. Toate statele au avut o creștere pozitivă a ratei de alfabetizare, în special Kerala (93.91%) și Mizoram (91.58%) având de altfel și cea mai mare creștere. Alfabetizarea masculină (96,1%) și cea feminină (92,1%) a avut cele mai mari valori în Kerala (96.1%). Studiul de față concluzionează că ratele brute de școlarizare cele mai mici și ratele abandonului școlar cele mai mari sunt determinanți principali ai alfabetizării în zona de studiu. Studiul se bazează pe tehnici statistice adecvate de analiză a datelor. În cele din urmă, s-au făcut unele sugestii pentru a spori nivelul ratei de alfabetizare, care pot determina o transformare socioculturală pozitivă.
doi:10.5775/fg.2067-4635.2015.262.d fatcat:ghdfsflqubdg7aehzt4d3sxg6q