Urządzanie ciał, czyli władza w epoce biopolityki (Michel Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, PWN, Warszawa 2010, ss. 513. oraz Michel Foucault, Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, PWN, Warszawa 2011, ss. 417)

Łukasz Dominiak
2012 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
doi:10.12775/klio.2012.009 fatcat:a33vjept45dtdlseguvrnhfswe