Sagprosatekst, interaktion og involvering. Neksusanalyse som metodisk perspektiv på praksisforståelse i et sygeplejefagligt læringsfelt

Malene Kjær
2019 Sakprosa  
Artiklen handler om, hvordan man kan bruge det etnografiske rammeværktøj, neksusanalyse til at forstå og analysere en given praksis med henblik på forandring. Artiklen tager sit afsæt i et forskningsprojekt, der undersøgte sygeplejestuderendes integration i klinisk praksis og afdækkede, hvorledes deres socialiseringsproces og identitetsdannelse mod at forstå sig selv som sygeplejersker fandt sted over tid i en lang række af komplekse situationer. Formålet med artiklen er at vise, hvorledes
more » ... ise, hvorledes neksusanalyse kan åbne for en triangulering af metoder – herunder observationer, videoobservation, skriftlige interviews, tekstanalyse og workhops. Data i artiklen udgøres af et stort korpus, der rækker fra både webtekster, politiske dokumenter og udskrevne interviews til videooptagelser af interaktion i klinisk praksis. Artiklen viser fund, hvor en triangulering af metoder og data gennem neksusanalyse har givet nuancerede indblik i de sygeplejestuderendes socialiseringsproces.
doi:10.5617/sakprosa.4795 fatcat:qw2uo2b4xnbyxp6o3vxro7yaoq