Ahkâmın Mahiyet Açısından Değişmesinin İmkânı

yusuf eşit
2018 Journal of Divinity Faculty of Hitit University  
Öz Ahkâmın değişmesi genel olarak kabul edilmekte ve İslâm hukukunun dinamik yapısının önemli bir göstergesi olarak sunularak kimi zaman herhangi bir kayda bağlı kalınmadan tüm hükümlere uygulanabilmektedir. Söz konusu bu tavrın yanlışlığını göstermek amacıyla hükmün değişiminin anlamı üzerine çalışmalar yapılmıştır. Hâlbuki daha önce yapılması gereken hükmün mahiyet itibariyle değişime uygun olup olmadığının tespit edilmesidir. Biz de bu çalışmamızda usûlde tanımlandığı şekliyle hükmün mahiyet
more » ... iyle hükmün mahiyet itibariyle değişime uygunluğunu ele aldık. Konuyla alakalı tespit ettiğimiz Şâtıbî'nin yaklaşımını fıkıh kaynaklarında hükmün değişimi anlamına gelebilecek şekilde; tamamlanmadan bozulan nafilenin kazasının hükmü, ez-zarurat tubîhu'l-mahzûrât kaidesi ve devletin buyruğuyla bağlayıcılığı artan emir ve nehiy içerikli hükümler çerçevesinde ele almaya çalıştık. Anahtar Kelimeler: İslâm Hukuku, Hüküm, Değişim, Usûl. Suitability of Changinge A Judgment In Terms Of Structure Abstract Changing a judgement is generally accepted and presented as an important indicator of the dynamic structure of Islamic law, it could sometimes be applied to all judgments without any limitation. In order to reveal the wrongness of this attitude, studies on what cahnging a judgement means have been done. However, what should be done first is to check the suitability of changing a judgement in terms of structure. In this study, we discussed the suitability a judgment for being changed as defined in the methodology. We dealt with Shattibin's approach which we considered relevant to the subject. We tried to test this approach in the context of "the judgement of performing later the nafilin invalidated before completion", "principle of ez-zarurat tubîhu'l-mahzûrât " and " judgements with orders and prohibitions getting obligatory upon state provision " in a way which can mean changing a judgment in fiqh sources.
doi:10.14395/hititilahiyat.469642 fatcat:ufkcbzartnhnpmyebqa5kntaci