Ιστορία του παιδικού κινηματογράφου: η περίπτωση των πολυπολιτισμικών ταινιών

Ian Wojcik-Andrews
2009 Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού  
Στο άρθρο αντό γίνεται μια επισκόπηση της ιστορίας τον παιδικού κινηματογράφου από τα τέλη τον 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Επισημαίνονται οι σημαντικές περίοδοι της ιστορίας τον παιδικού κινηματογράφου, οι ταινίες και τα παιδιά σταρ. Γίνεται, επίσης, ανάλυση μιας σειράς θεμάτων που αναδύθηκαν τα τελενταία εκατό περίπου χρόνια στο πλαίσιο του παιδικού κινηματογράφου, όπως το πρόσφατο κύμα πολυπολιτισμικών παιδικών ταινιών οι οποίες, σε συνδυασμό με πολλά σύγχρονα έργα παιδικής λογοτεχνίας,
more » ... γοτεχνίας, λειτουργούν ως όχημα κοινωνικής αλλαγής.
doi:10.12681/icw.18080 fatcat:py2f7nckt5derevr2vr5xdq4gm