SKUTECZNOŚĆ PROGNOZOWANIA ZUŻYCIA GAZU Z WYKORZYSTANIEM METOD REGRESJI I SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA
2017 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
Na podstawie zgromadzonych danych takich jak: temperatura, siła wiatru oraz zużycie gazu w ciągu dnia na przestrzeni dwóch lat określono wpływ czynników atmosferycznych na konsumpcje gazu za pomocą regresji wielorakiej, funkcji potęgowych oraz funkcji użytkownika. Wyznaczono wpływ miesiąca oraz dnia (parametr sztuczny) na konsumpcje gazu. Zbudowano modele regresji liniowe, potęgowej oraz sztuczne sieci neuronowe służące do określania zużycia gazu. Starano się wyznaczyć jak najlepszy model
more » ... ji i porównywano go do modeli sieci neuronowych za pomocą MAPE (średni absolutny błąd procentowy). Słowa kluczowe: regresja liniowa, regresja potęgowa, parametry sztuczne, sztuczne sieci neuronowe, konsumpcja gazu 1 Autor do korespondencji / corresponding author: Tomasz Cieślik, Instytut Fizyki Jądrowej PAN Aleja
doi:10.7862/rb.2017.13 fatcat:vjj2h7bwsrgphb6rp4lqvaz2de