ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО

О. І. Чайковський
2020 South Ukrainian Law Journal  
Конституційне право на житло належить до фундаментальних прав та свобод людини і громадянина. Метою сучасного розвитку українського суспільства є утвердження прав людини і громадянина, забезпечення умов для їх повної реалізації. Це означає, що більшість прав і свобод, які ми маємо за Конституцією, як загальновизнані у світі стандарти можливої поведінки належать кожній людині від народження, а суспільство і держава це визнають як факт. Житло -це одна з основних матеріальних умов життя кожної
more » ... ов життя кожної людини. Потреба людини в житлі виникає з моменту її народження, зберігається протягом усього життя і припиняється лише після смерті. Таким чином, одним з самих важливих соціальних завдань держави є задоволення потреби людини в житлі. Конституція України покладає на державу обов'язок створювати умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Тобто одним із показників добробуту громадян певної країни є забезпеченість їх житлом. Отже, в першу чергу слід визначитися з поняттям та змістом конституційного права на житло. Конституційні права і свободи людини і громадянина мають ряд властивостей і рис, які не тільки виділяють їх із загальної системи прав, а й зумовлюють їх вирішальну роль у визначенні правового статусу особи в суспільстві і державі. Оскільки права та свободи кожної людини, в тому числі й право на житло, набувають статусу конституційних лише після закріплення їх Конституцією України, то вони відрізняються від інших прав за змістом та формою закріплення. Це означає, що права і свободи людини і громадянина наділені верховенством, оскільки всі інші права і свободи повинні відповідати їм, а також вони є правовою базою для прийняття всіх інших прав і свобод, що деталізують їх. Отже, для реалізації права на житло перш за все необхідно здійснити науковопрактичний аналіз правової природи та змісту права громадян на житло. Ключові слова: житло, нерухомість, нерухоме майно, будівлі, споруди, садівничі будівлі.
doi:10.32850/sulj.2020.4.10 fatcat:ihs3xbmr5zh2tlg7wqlu77rhoq