Obywatel monitorialny a rozwój nowoczesnego zaangażowania i kontroli społecznej

Filip Pierzchalski
2010 Nowe Media  
Obywatel monitorialny a rozwój nowoczesnego zaangażowania i kontroli społecznej A naliza teoretyczna zjawiska partycypacji różnych podmiotów w szeroko rozumianej rzeczywistości społeczno-politycznej, a dokładniej w określonym reżimie demokratycznym, odnosi się zazwyczaj do następującej zależności: im większa sfera wolności i/lub poszanowania dla aktywności oraz praw poszczególnych podmiotów, tym większe zaangażowanie oraz udział tychże podmiotów w życiu zbiorowym. Powyższa zasada rozumiana jest
more » ... sada rozumiana jest tutaj jako ustawiczny proces emancypacji jednostek, grup czy warstw w danej całości społecznej przez ich praktyczne zaangażowanie w sprawy publiczne, co ma prowadzić nie tylko do marginalizacji oraz ograniczania roli państwa, lecz ma służyć przede wszystkim sprawnemu funkcjonowaniu i optymalizacji decyzyjnej w życiu zbiorowym, czyli w rożnych instytucjach, organizacjach, stowarzyszeniach itp. (tutaj sfera instytucjonalno-normatywna jest tworzona dla obywateli oraz dzięki ich uczestnictwu, przez co staje się optymalnym i pożądanym regulatorem dla systemu politycznego jako takiego). Zależność opisująca czynną postawę obywatelską jest w tym rozumieniu precyzyjnym wyjaśnieniem dla samego mechanizmu partycypacji zarówno jednostkowej, jak i zbiorowej w określonym reżimie politycznym. W ten sposób próbuje się adekwatnie scharakteryzować zjawisko czynnej współodpowiedzialności obywateli (realni uczestnicy zmian i procesów społecznych) za demokratyczny ład i porządek. Równocześnie należy pamiętać, że postępująca rewolucja technologiczna, zwłaszcza na płaszczyźnie komunikacji społecznej, której synonimem jest rozwój Internetu (zarówno ilościowy -coraz więcej osób ko-
doi:10.12775/nm.2010.004 fatcat:hayxfmj2pzh3xnz55payv2nv6i