Defining and identifying cograph communities in complex networks

Songwei Jia, Lin Gao, Yong Gao, James Nastos, Yijie Wang, Xindong Zhang, Haiyang Wang
2015 New Journal of Physics  
doi:10.1088/1367-2630/17/1/013044 fatcat:yz6c7ksqvbarjjls2f44arrreu