INTEGRATED APPROACH IN PROGRAMME AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF TRAINING MODERN UKRAINIAN LANGUAGE IN PEDAGOGICAL COLLEGES

Halyna Moskaliuk
2019 The Pedagogical Process: Theory and Practice  
Галина Москалюк ORCID iD 0000-0003-1695-7328 аспірантка кафедри мовознавства, Херсонський державний університет, У статті обґрунтовано необхідність оновлення вимог до підготовки майбутніх учителів початкових класів у зв'язку з впровадженням положень Концепції Нової української школи, в основу якої покладено необхідність здійснювати повну або часткову інтеграцію різних освітніх галузей шляхом комбінації їхніх компонентів. У статті доводиться необхідність реалізації інтегрованого підходу в
more » ... го підходу в програмно-методичному забезпеченні навчання сучасної української мови в педагогічних коледжах. З'ясовано, що в програмах і підручниках з української мови до 2000х років перевага надавалася граматично-правописному спрямуванню навчання, а розвиткові комунікативних здібностей студентів, міжпредметним зв'язкам й інтеграції приділено недостатньо уваги. На прикладі освітньо-професійної програми Початкова освіта підготовки молодшого спеціаліста Бериславського педагогічного коледжу імені В. Ф. Беньковського показано, що викладач має розробляти програмно-методичне забезпечення за принципом наскрізного планування завдань. Ключові слова: інтегрований підхід; комунікативна компетентність; міжпредметна інтеграція; педагогічний коледж; сучасна українська мова.
doi:10.28925/2078-1687.2019.3-4.117122 fatcat:72jivids4rgkjdc4bhoj3jzrvq