Approaches to resource assessment of technical objects and systems

Людмила Володимирівна Кузьмич
2018 Vìsnik Žitomirsʹkogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu: Tehnìčnì Nauki  
Підходи щодо оцінювання ресурсу технічних об'єктів та систем Проблема забезпечення надійної роботи технічних об'єктів стає дедалі все більш актуальною, оскільки старіння обладнання та конструкцій викликає накопичення пошкоджень, розвиток дефектів, незворотні зміни властивостей конструкційних матеріалів і параметрів елементів технічних об'єктів. Тому в статті здійснено аналіз існуючих підходів щодо оцінки надійності технічних об'єктів, зокрема оцінювання залишкового ресурсу, виявлено основні
more » ... ліки сучасних методів контролю металевих конструкцій впродовж експлуатації, запропоновано підхід щодо оцінки залишкового ресурсу технічних об'єктів. Доведено, що при відсутності макродефектів граничний стан визначається критичними величинами місцевих напружень або деформацій з урахуванням зон концентрації напружень и результатів вимірювань місцевих напруг та деформацій. Введення в розрахунок виміряних значень напруг та деформацій, критеріїв статичної, тривалої і циклічної міцності дозволяє встановити допустиме значення навантаження і оцінити ресурс безпечної експлуатації , в тому числі і при аварійних режимах. Ключові слова: надійність; вимірювання механічних напруг; вимірювання деформацій; напружено-деформований та граничний стан; залишковий ресурс.
doi:10.26642/tn-2018-2(82)-204-207 fatcat:kiylvbiezrbenkdluukk36iasy