Legal education of student youth: historical and pedagogical aspect

Lyudmila Ostapenko
2018 ScienceRise Pedagogical Education  
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ © Л. В. Остапенко Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення -правовому вихованню учнівської молоді. У статті проаналізовано ключові нормативні акти, які вплинули на науково-правову картину світу. Здійснено огляд наукової літератури та виявлено погляди вчених до визначення передумов розвитку правового виховання учнівської молоді 1990-2015 рр. Охарактеризовано генезис правового виховання та психолого-педагогічну проблематику
more » ... огічну проблематику формування правової культури. Виділено й описано характерні особливості реформ в освітньому процесі, зміни в навчальних планах, появу нових предметів. Автором надано загальну характеристику громадських організацій, що відігравали важливу роль у формуванні правового виховання й освіти молоді. Виділено і описано характерні особливості правового виховання під час освітнього процесу 1990-2015 рр. Основний зміст дослідження становить аналіз педагогічної думки та нормативно-правової бази досліджуваного періоду. На підставі ретроперспективного аналізу виокремлені умовні етапи формування правової освіти та виховання учнівської молоді, стуктурні елементи правового виховання. Автором простежено процес консультативно-методичного супроводу Міністерства освіти, щодо забезпечення ідеологічної складової . Значну увагу приділено дискурсивним елементам розвитку правової освіти та її умовні періоди і результатам інтегрованого аналізу педагогічної діяльності. Проаналізовано історичні передумови розвитку правового виховання. Автором простежено становлення нормативно-правової бази, де зазначались особливості освітнього процесу, рекомендації щодо викладання історично-правових дисциплін, ідеологічне спрямування виховного процесу. Автором простежено недоліки й недосконалості навчальних форм і методів. Виявлено провідні передумови розвитку правового виховання учнівської молоді упродовж ХХ-ХХІ сторіччя. Аналіз наукових джерел дозволив виявити особливості процесу розвитку правового виховання упродовж ХХ-ХХІ сторіччя. Проаналізовані перспективи розвитку правового виховання, що не можливі без якісної рефлексії генезису ключових подій упродовж ХХ-ХХІ сторіччя Ключові слова: правове виховання, учнівська молодь, освітній процес, нормативні акти, правова освіта
doi:10.15587/2519-4984.2018.139537 fatcat:xrp672l5kvfuxgknduaatbt5ie