Zjednoczenie (κοινωνία) z Bogiem i braćmi według Pierwszego Listu św. Jana

Beata Urbanek
2016 Biblica et Patristica Thoruniensia  
Streszczenie. W Pierwszym Liście św. Jana czterokrotnie pojawia się grecki termin koinwni, a zarówno w sensie łączności chrześcijanina z Bogiem, jak i bratem. Zwrotami opisującymi tożsamość relacyjną chrześcijanina są także "być z", "być w" i "trwać w". Zjednoczenie z Panem i innymi wiernymi są ze sobą wzajemnie powiązane. Podstawą jedności jest miłość i wyznawanie prawdziwej wiary. Dzięki koinwni, a uczeń Chrystusa chodzi w światłości, są mu przebaczone grzechy i ma życie wieczne. Abstract. In
more » ... the First Epistle of John the Greek noun koinwni, a appears four times and describes fellowship with God as well as with brothers. Christians' relational identity is also depicted with phrases: "to be from", "to be in", "to remain in". The communion with God and with other believers are interconnected. The foundations of unity are love and true faith. Thanks to koinwni, a a disciple of Christ walks in the light, has his sins forgiven and has eternal life.
doi:10.12775/bpth.2015.029 fatcat:bh5dxipoqrf67k53mllcltzehu