WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW LOTNYCH W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Aleksandra ŚCIUBIDŁO, Przemysław ŚCIUBIDŁO
2017 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
Synteza sorbentów z popiołów lotnych jest jednym z kierunków wykorzystania popiołów lotnych. Popiół lotny będący źródłem krzemu i glinu może być ekonomicznie i przyjaźnie dla środowiska wykorzystany do syntezy uporządkowanych materiałów mezoporowatych a otrzymane produkty z odpadu energetycznego, jakim są popiołu lotne, są coraz szerzej wykorzystywane w przemyśle i inżynierii środowiska, jako adsorbenty, m.in. do oczyszczania gazów odlotowych m.in. z CO 2 , NOx. W przypadku zastosowania, jako
more » ... astosowania, jako źródła krzemu popiołu lotnego należy wydobyć krzem (w formie krzemianu sodu) z popiołu. Znane są dwie metody wydobycie krzemu, pierwsza z nich polega na uzyskaniu krzemianu sodu poprzez mieszanie popiołu w roztworze wodorotlenku sodu oraz druga polegająca na spiekaniu popiołu z wodorotlenkiem sodu. Druga metoda pozwala na wprowadzenie większej ilości krzemu do roztworu. W artykule przestawiono badania dot. syntezy mezoporowatego sita molekularnego MCM-41 oraz SBA-15. Słowa kluczowe: popioły lotne, mezoporowate sita molekularne, SBA-15, MCM-41
doi:10.7862/rb.2017.209 fatcat:sz7zlnawp5a2rpoie4xuiilv7m