KIRMIZI PUL BİBER ÖRNEKLERİNDE ELEMENT İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ

SERPİL KILIÇ, Murat KILIÇ
2019 Gıda  
ÖZ Çevresel kirlilikler, tarım ürünlerini tehdit etmekte ve dolayısıyla insan sağlığı için risk oluşturmaktadır. Bu tarım ürünleri içerisinde yer alan, kırmızıbiber, üretiminde kimyasal ilaçların kullanımı ise sağlık için tehlike oluşturan bazı elementlerin kontamine olmasına sebep olabilmektedir. Gıda sanayinde yaygın olarak kullanılan bir baharat çeşidi olan ve özellikle gıdaları çeşnilendirmek için en çok kullanılan baharatlar arasında yer alan kırmızıbiber tüketiminde, bu kontaminasyon
more » ... kontaminasyon insan sağlığını tehdit edici unsur oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kırmızıbibere kontamine olabilen bazı metal kirleticiler (krom (Cr), kobalt (Co), bakır (Cu), demir (Fe), nikel (Ni), selenyum (Se), çinko (Zn)) indüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometrisi kullanılarak (ICP-MS) tespit edildi. Analitik performansları; doğrusallık, tespit sınırı, ölçüm sınırı ve geri kazanım olarak değerlendirildi. Metot validasyonu için sertifikalı referans madde olarak Tomato Leaves 1573a kullanıldı. Çalışılan elementler için geri kazanım,%98 ile %103 arasında değişmektedir. Örneklerde tüm metallerin konsantrasyonları uluslararası ve Türk Gıda Kodeksinde belirtilen sınırları aşmadığı gözlemlenmiştir. ABSTRACT Environmental pollution threatens the agricultural products and therefore poses a risk for human health. In the production of red pepper which is one of these agricultural products, the use of chemical drugs, may cause some elements with health hazards to be contaminated. The contamination threatens human health in consumption of red pepper, which is used in the food industry and is one of the most widely used spices for seasoning foods. In this study, was determined of some metallic contaminants (chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu), iron (Fe), nickel (Ni), selenium (Se), zinc (Zn)) in red pepper using inductive coupled plasma mass spectrometry (ICP -MS). The validation procedure was applied for the evaluation of linearity, repeatability, recovery, limit of detection, and quantification. Tomato Leaves 1573a was used as certified reference material for method validation. The recovery ranged from 98% to 103% for studied elements. It is observed that the concentrations of all metals in samples did not exceed the international and Turkish codex values.
doi:10.15237/gida.gd19101 fatcat:uvyiccv765d6regftasrqumegu