КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ТРОМБОЕМБОЛІЇ У КОНЯ

M. Skrypka, I. Panikar, B. Kirichk, N. Dmitrenko
2020 Аграрний вісник Причорномор'я  
За результатом проведеного патологоанатомічного дослідження встановлено, що ускладненням хронічного тромбозу великих артеріальних судин тазових кінцівок коня став тромбоз черевної аорти і, як наслідок, зміщення тромбу з аорти в отвір краніальної брижової артерії з її повною облітерацією. Вище зазначене призвело до тромбоемболії каудальної частини товстого відділу кишечнику і, як наслідок, – розвитку кольок, порушення живлення та іннервації стінки кишечнику, що, в свою чергу, призвело до
more » ... призвело до інвагінації кишечнику з подальшим розривом гілок брижової артерії, черевною кровотечею. Черевна порожнина містила велику кількість пухких згустків крові світло червоного кольору. В товщі брижі і під очеревиною – дифузно розсіяні великі кров'янисті інфільтрати. Брижа малої ободової кишки частково розірвана, краї просочені кров'ю. Середня частина ободової кишки була інвагінована в просвіт ампулоподібного розширення прямої кишки, просвіт останнього з ознаками вираженої дилятації. У просвіт прямої кишки, через отвір діаметром 18 см. в стінці, частково були зміщенні петлі тонкого відділу кишечнику
doi:10.37000/abbsl.2020.97.04 fatcat:c3by7y52i5gi3o7u7bspmtjxg4