Non-COPD Hypercapnic Respiratory Failure

Muge Aydogdu, Gazi Universitesi Tip Fakultesi, Gogus Hastaliklari Anabilim Dali, Yogun Bakim Unitesi, Ankara
2018 Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi  
ÖZET Hiperkapnik solunum yetmezliği (Tip 2) kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) akut atak, astım atak, pulmoner ödem, son dönem interstisyel akciğer hastalıkları gibi akciğere bağlı nedenlerden gelişebileceği gibi; %20 oranında santral sinir sistemi hastalıkları, üst solunum yolu obstrüksiyonu, nöromusküler hastalıklar ve göğüs duvarı disfonksiyonu gibi akciğer dışı nedenlerden kaynaklanır. Hiperkapnik solunum yetmezliği ile ilgili yayınların çoğu KOAH ataklı hasta grubunu içeren
more » ... bunu içeren çalışmalardır. KOAH dışı nedenlerle gelişen akut solunum yetmezliğine ait çalışma sayısı oldukça azdır. Bu hasta grubunda özellikle uzun dönem, kronik solunum yetmezliği üzerinde durulmuştur. KOAH dışı akut hiperkapnik solunum yetmezliğine yaklaşımda önceliği ayrıntılı anamnez ve fizik muayene ile ayırıcı tanı yapabilmek alır. Sonrasında eğer mümkünse nedene yönelik tedaviyi gerçekleştirmek, mümkün değilse hiperkapninin altta yatan temel mekanizmasını oluşturan hipoventilasyonun invaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon (NIV) yöntemleri ile giderilmesini sağlamak temel yaklaşımlardır. Yeni NIV modları, ekstrakorporeal karbondioksit uzaklaştırma yöntemi, yüksek akımlı oksijen uygulaması, solunum stimülanı ilaçların kullanılması bu hasta grubunda henüz yeterli kanıta sahip olmayan, daha fazla çalışmaya ihtiyaç gösteren yaklaşımlardır. Bu derlemede KOAH dışı hiperkapnik solunum yetmezliğine yaklaşım ve tedavi seçenekleri özetlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hiperkapni, solunum yetmezliği, ekstrapulmoner, obezite hipoventilasyon sendromu, nöromusküler hastalık, göğüs kafesi deformitesi. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (2): 60-69 Aydoğdu M.
doi:10.5152/gghs.2018.018 fatcat:ngczp2gr4bab3iajai4kqqdoum