J.T. Devreese, G. vanden Berghe, 'Wonder en is gheen wonder'. De geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620

Klaas van Berkel
2006 BMGN: Low Countries Historical Review  
Het is jammer dat het beeld van Del Río in de kronieken niet wordt meegenomen door de auteur, hoewel dit volledig te verdedigen valt gezien de vele ongepubliceerde bronnen die zij gebruikt. Versele verwijst alleen naar de kroniek van familielid Martin Antonio del Río. Zo missen we in het boek wel het sollicitatiegesprek tussen Alva en Del Río, zoals ik dat aantrof in de ongepubliceerde 'Sucesos de Flandes' (BN Madrid). Alva zegt tegen Del Río: 'Je weet goed dat alles voor jou bij mij is
more » ... bij mij is begonnen en dat ik je tot nu toe heb leren kennen als een goede man en het is zaak dat je dat in de toekomst zult blijven, zonder rekening te houden met het vaderland, met bloedverwanten, met vriendschappen of andere afhankelijkheden, behalve dan met God, Zijne Majesteit en met mij. Indien u deze weg bewandelt, zal ik er voor zorgen dat u tevreden zult zijn, maar indien u ook maar een haartje afwijkt van wat ik u heb gezegd, dan kunt u er zeker van zijn dat ik u tot onder de grond zal doen zinken.' De kroniek vervolgt met: 'De doctor gooide zich voor zijn voeten en bood hem zijn diensten aan.' Julie Versele behoort tot een nieuwe generatie jonge historici die de geschiedenis van de Nederlandse Opstand plaatst binnen het ruime kader van de internationale monarchie van Filips II en voor hun onderzoek uitvoerig gebruik maakt van de Spaanse archieven en de Spaanse historiografie. Ze stelt zelf slechts een menselijk beeld te hebben willen schetsen, maar dat is eigenlijk een veel te bescheiden opstelling. Met haar onderzoek draagt ze actief bij aan de constructie van een nieuw beeld van de Nederlandse Opstand. Raymond Fagel J. T. Devreese, G. vanden Berghe, 'Wonder en is gheen wonder'. De geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620 (Leuven: Davidsfonds, 2003, 342 blz., ISBN 90 5826 174 3).
doi:10.18352/bmgn-lchr.6471 fatcat:venvxdpm5zb67bt7qgehroaspq