ASPECTS OF FORMATION OF FIRE-FIGHTERS-RESCUERS' PSYCHOLOGICAL READINESS FOR EXTREME ACTIVITIES

Olena Pokanevych, Main Directorate of the State Service for Emergency Situations of Ukraine in Kiev
2019 Психологічний Часопис  
1 Головний фахівець відділу психологічного забезпечення та соціально -гуманітарної роботи управління персоналу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у м. Києві (Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8948-3816 АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПОЖЕЖНИХ-РЯТУВАЛЬНИКІВ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ © Olena Pokanevych DOI (Article): https://doi. This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons
more » ... e Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license. АНОТАЦІЯ У статті йде мова про аналіз основних підходів до проблеми формування психологічної готовності людини до діяльності в екстремальних умовах. Описуються стрес-фактори службової діяльності пожежних-рятувальників та залежність ефективності їх діяльності від рівня розвитку у них належних психологічних якостей. Проведений аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «психологічна готовність» у сучасних наукових дослідженнях. Наведена програму формування психологічної готовності майбутніх пожежних-рятувальників до професійної діяльності. Описані особливості пожежних-рятувальників, що визначають рівень готовності до діяльності в екстремальних умовах. Узагальнений психологічний портрет майбутніх пожежних-рятувальників на початкового етапу навчання який визначає особливості структури психологічної готовності: моральний, вольовий, комунікативний, мотиваційний компоненти. Надані практичні рекомендації керівному складу навчальних центрів при Головних управліннях Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо оптимізації процесу формування психологічної готовності у майбутніх пожежнихрятувальників. Ключові слова: професійна діяльність, психологічна готовність, компоненти психологічної готовності, готовність до виконання завдань, готовність до професійної діяльності. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасні умови, в яких доводиться працювати пожежним -рятувальникам України можна в повній мірі назвати особливими та екстремальними, тому, що супроводжуються значними психоемоційними навантаженнями, які мають вплив на особистість рятувальників. Невміння співробітників регулювати свій психологічний стан та дії призводить до негативних, а іноді і тяжких наслідків як для самого пожежного-рятувальника, так і для оточуючих. Активна підготовка пожежнихрятувальників, що сприяє їх успішній діяльності в екстремальних умовах, може бути досягнута лише в процесі всебічної підготовки, яка в першу чергу включає психологічну підготовку за допомогою моделювання реальних ситуацій, що виникають під час служби. Такий підхід ґрунтується на фахових даних про детермінацію, динаміку та діагностику порушень психічних станів, що розвиваються в екстремальних ситуаціях фахової діяльності пожежних-рятувальників. Важливим аспектом проблеми психологічної підготовки пожежних-рятувальників є також прогнозування психічної стійкості по відношенню до впливу відповідної небезпечної ситуації. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Серед вітчизняних науковців проблемою формування психологічної готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях займались В. В. Вареник, М. С. Корольчук, С. М. Миронець, © Olena Pokanevych DOI (Article): https://doi.«блоків», а саме компонентів психологічної готовності до професійної діяльності. Сьогодні, на особовий склад підрозділів, згідно з наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, покладені відповідальні завдання, які, у свою чергу, зумовлені особливостями діяльності: безперервною нервово-психічною напругою, що викликається систематичною роботою в незвичайному середовищі (при високій температурі, сильній концентрації диму, обмеженій видимості і тощо), постійною загрозою життю і здоров'ю (можливі обвалення рюють нервозну обстановку і підвищують напругу; м) вигляд людей, які постраждали або загинули: явище відносно рідкісне, при масових руйнуваннях на пожежах -часті. Дуже важко звикнути до виду людського горя, залишатися спокійним спостерігаючи загибель людей; н) необхідність утримання в полі зору цілого комплексу подій, що відбуваються одночасно: рівень уваги залежить від загальної спрямованості особистості до конкретного об'єкта, а також від запасу знань, від настрою, від фізичного і психічного стану. Пожежний повинен розвивати стійкість і обсяг уваги, уміти розподіляти та переключати увагу; о) необхідність використання кисневоізолюючого протигазу: може викликати ситуації дезорієнтації, дезадаптації, втрати контролю за своїм станом, відмовою від діяльності, що може привести до надзвичайних подій. Постійні вольові зусилля, направлені на подолання емоцій, страху, підтримання працездатності на високому рівні для виконання бойової задачі, приводять до швидкого виснаження психофізіологічних резервів організму; п) необхідність діяти в умовах дефіциту часу: може істотно визначати екстремальність впливу і, отже, ступінь напруженості, а також її ефект. Це пояснюється тим, що досту-osvity» [Formation of readiness for the professional activity of future firefighting officers: the dissertation authors abstract for obtaining the scientific degree of the candidate of pedagogical sci-© Olena Pokanevych DOI (Article): https://doi. ISSN 2414-0023 (Print) ISSN 2414-004X (Online) DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.7 ences]. Instytut vyshhoyi osvity APN Ukrayiny. Kyiv. Smyrnov, L. A. (2007) Psyxologyya deyatelnosty v ekstremalnyx sytuacyyax [Psychology of activity in extreme situations] / L. A. Smyrnov E. V. Dolgopalova. -Xarkov. Gumanytarnyj centr 2007. -276 s. Makarevych, O. P. (2006) Psyxologiya peremogy: monografiya [Psychology of victory: monograph]. Kyiv. DAKKKIM, 2006. -295 s. Timchenko, O. V. (1996) Problema psyxologichnoyi gotovnosti vijskovogo faxivcya do ekstremalnoyi diyi v stani stresu: avtoref. dy's. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psyxol. nauk: specz. 19.00.01 «Zagalna psyxologiya, istoriya psyxologiyi» [The problem of the psychological readiness of a military specialist to extreme stress in a state of stress] / Timchenko O. V. -Xarkiv. Xarkivs'kyj un-t vnutr. sprav MVS Ukrayiny. 1996. -25 s. Xurtenko, O. V. (2008) Formuvannya u majbutnix organizatoriv-treneriv psyxologichnoyi gotovnosti do pryjnyattya rishen' u ekstremal'nyx sytuaciyax: dy's... kand. psyxol. nauk: 19.00.09 -Psyxologiya diyal'nosti v osoblyvyx umovax [Formation of future organizers-trainers of psychological readiness for decision-making in extreme situations] / O. V. Xurtenko. Nacional'na akademiya Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni Bogdana Xmel'nyczkogo. -Xmel'nyczky.
doi:10.31108/1.2019.5.7.4 fatcat:bhaqrxxhb5gnthq7iou5stzlj4