The transport of Cr(VI) from chrome plating water by polymer inclusion membrane based carbon nanomaterial

Ahmet Kaya, Canan Onaç
2018 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Gerçekleştirilen çalışma ile kaplama sanayinde kromatlama prosesinde kullanılan ve çevre için oldukça toksik bir özelliğe sahip olan Cr(VI)'nın, kromat kaplama suyundan mekanik özellikleri ve geçirgenliği grafen oksitle modifiye edilerek arttırılmış polimer içerikli membran (GO/PIM) kullanılarak uzaklaştırılması sağlanmıştır. Sentezlenen grafen oksit TEM, SEM, IR, Raman, XRD ve XPS ile karakterize edilmiştir. Çalışmada, modifiye edilen membrandaki optimum grafen oksit miktarı belirlenmiş ve
more » ... belirlenmiş ve GO/PIM ile gerçekleştirilen deneylerde membran kullanım ömrü ve membranın mekaniksel kararlılığı araştırılmıştır. Sentezlenen GO/PIM kromat kaplama sularından Cr(VI) iyonlarının uzaklaştırılması ve arıtımı için oldukça seçici ve %96.83 gibi yüksek bir geri kazanım değeri elde edilmiştir. GO/PIM'in mekanik kararlılığının ve membran ömrünün artması ile yeni nesil membranların yakın gelecekte ülkemizde üretilebilir hale gelmesine ve bu membranların endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirliğine yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. In this study we have implemented; Cr(VI), which is used in the chromate plating process in the plating industry and is highly toxic to the environment, has been removed from the chromate plating water by using an enhanced polymer inclusion membrane with modifiying graphane oxide (GO/PIM) which is increased mechanical structure and permeability of PIM. The synthesized graphene oxide was characterized by TEM, SEM, IR, Raman, XRD and XPS. In the study, the optimum amount of graphene oxide in the modified membrane was determined and the membrane lifetime and the mechanical stability of the membrane were investigated in GO/PIM experiments. It was obtained highly selective and a high recovery value of 96.83% for the removal of Cr(VI) ions from the chromate plating water with synthesized GO/PIM. This research contributes the production of new generates membranes in our country in the near feature with increasing of the mechanical stability and the membrane lifetime of the GO/PIM and on the usability of these membranes in industrial applications. Anahtar kelimeler: Grafen oksit, Polimer içerikli membran, Transport
doi:10.5505/pajes.2018.03789 fatcat:fkl5rlkbfrgunnacmupyuvncpe