Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne

Artur Hubert Myna, Waldemar Dymek
2017 Annales UMCS Geographia Geologia Mineralogia et Petrographia  
<p>W pracy przedstawiono autorską metodę określania zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne. Zweryfikowano hipotezę, że sprzedaż mieszkań komunalnych nie zmieniła ich przestrzennej struktury i przestrzennego zróżnicowania zapotrzebowania na nie. Wysokie zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne odnotowano w powiatach zachodniej i południowej Polski. W pracy potwierdzono możliwość gromadzenia danych niezbędnych do określenia zapotrz ebowaniana mieszkania komunalne i socjalne.
more » ... munalne i socjalne. Rekomenduje się ich pozyskiwanie co dwa lata na formularzu statystycznym od jednostek zarządzających bądź administrujących tego typu mieszkaniami.</p>
doi:10.17951/b.2016.71.2.233 fatcat:sq24anfnlbh7lii3eftcg22spi