Wiara w omeny w relacjach późnoantycznych autorów chrześcijańskich

Ireneusz Milewski
2015 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
Wiara w omeny w relacjach późnoantycznych autorów chrześcijańskich 1 P rofesor Maria Jaczynowska w jednej ze swoich prac pisząc o kontrowersjach wokół polityki religijnej Juliana Apostaty nawiązuje do wiary w omeny, obecnej w mentalności człowieka antyku 2 . Autorka zwraca przy tej okazji uwagę na złowrogie omina, jakie, jeśli wierzyć relacji Ammiana Marcellina, poprzedzały wkroczenie cesarza na tereny państwa perskiego. Ammian mając niewątpliwie rozeznanie w divinatio 3 , wymienia prodigia, 1
more » ... mienia prodigia, 1 Artykuł powstał w ramach prac nad projektem finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji nr: UMO-2011/01/B/HS3/01233. 2 M. Jaczynowska, Kontrowersje wokół polityki religijnej Juliana Apostaty, [w:] Religie w świecie starożytnym, red. D. Musiał, M. Ziółkowski, Toruń 1993, s. 81-90. 3 Ten fakt akcentuje M. Jaczynowska, op.cit., s. 82, powołując się na ustalenia H. W. G. Liebeschuetza, Ammianus, Julian and Divination, [w:] From Diocletian to the Arab Conquest: Change in the Late Roman Empire, Variorum Aldershot 1990, s. 198-213. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym PL ISSN 1643-8191, t. 30 (3)/2014, s. 125-134 http://dx.
doi:10.12775/klio.2014.049 fatcat:i2lpybt7qrgbraajdqwnjvvdji