Russland blir til. Fra vikingene til Ivan den grusomme

Pål Kolstø
2016 Nordisk Østforum  
Oslo: Dreyer 2015 490 sider. ISBN 9788282651271 Anmeldt av På l Kolstø [professor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo, pal.kolsto@ilos.uio.no] Halvor Tjønns fremstilling av Russlands tidlige historie, Russland blir til, er en ruvende bok på ikke mindre enn 490 sider. Det betyr at forfatteren kan boltre seg i detaljer og bringe oss naermere inn på aktørene enn de fleste tilsvarende bøker. Boken er også velskrevet, og forfatteren behersker stoffet
more » ... ehersker stoffet svaert godt. Faktafeil er det svaert få av, så vidt jeg kunne bedømme. Tjønn drøfter underveis en del punkter som historikerne er uenige om, og kommenterer også noen av kildenes pålitelighet, men stilen i boken er likevel først og fremst episk fortellende snarere enn analytisk. Forbildet er (etter forfatterens eget utsagn) Carl Grimbergs store populaere verdenshistorie, og kanskje også den russiske 1800-talls-historikeren Nikolaj Karamzin som Tjønn i hvert fall har hentet mye av det halv-anekdotiske stoffet fra. I lange partier fungerer denne stilen svaert godt, aller best i kapitlene om Ivan den grusomme, en saerdeles fargerik hersker som naermest innbyr til slik fremstilling. Ivans mange groteske handlinger gjør kapitlene om ham til rene thrilleren, for ikke å si grøsser-romanen. Med en så overveldende detaljrikdom er det lett for leseren å miste oversikten, men Tjønn er åpenbart klar over den faren og gjør sitt beste for å hindre at det skjer. Han gir små sammendrag og «opphentinger» underveis, av typen «som vi så» og «som det er beskrevet ovenfor». Disse hadde kanskje fungert enda bedre dersom de også var blitt utstyrt med kryssreferanser og en kjapp parentes der det ble oppgitt på hvilke sider dette var beskrevet tidligere. Boken er også utstyrt med et stikkordregister der man vil gjenfinne de fleste av aktørene i boken, så man kan slå opp når man lurer på «hvilken
doi:10.17585/nof.v30.394 fatcat:ftw6bkl47raqrknka5djb3pay4