ALDRİN'İN İN VİVO DİELDRİN'E ÇEVRİLMESİ

GÜRTUNCA Şükrü
1969 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
ALDRİN'İN iN vivo DİELDRİN'E ÇEVRİLMESİ Şükrü Gürtunca * Giriş tık kez Bann ve arkada~ları (2), çe~itli hayvan türleri üzerinde yaptıkları ara~tırmalar sonunda, aldrin (I, 2, 3, 4, ıo, i o-hexachloroi, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydroi, 4-mdo, exo-5, 8-dimethanonaphthalene)'in epoxidasyon yoluyla in vivo dieldrin (I, 2, 3, 4, ıo, 10hexachloro-6, 7-epoxyi, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydroi, 4-mdo, exo-5, 8-dimethanonaphthalene)'e çevrildiğini ortaya çıkarmı~lardır. Aldrin ile dicldrin arasındaki ayrım,
more » ... arasındaki ayrım, dieldrin'deki çift bağlardan birinin yerine epoxy ya da oxiran öbeğinin geçmesinden ileri gelir.
doi:10.1501/vetfak_0000001846 fatcat:pnt3inhx5fgatlea2ikyyesaj4