Vele vagy nélküle? - A középiskolai földrajztankönyvek tanulási folyamatban betöltött szerepének vizsgálata

Vivien Gerlang
2020 GeoMetodika  
Bevezetés A tankönyvek évszázadok óta a legelterjedtebb taneszközök, amelyek az egyes tantárgyak tantervben meghatározott oktatási-nevelési céljait hivatottak közvetíteni a köznevelés szereplői felé (Nádasi A. 2014) . A tankönyvek szerkesztésekor cél, hogy azok az életkori sajátosságoknak megfelelő tartalmúak és nyelvezetűek legyenek (Karlovitz J. 2000), a gyakorlatban mégis sok panasz érkezik azok felhasználhatóságára (Kojanitz L. 2004), és ellentmondás húzódik az iskolában elsajátított tudás
more » ... elsajátított tudás és annak életben való alkalmazhatósága között (Csapó B. 2008) . Sokféle tankönyv volt forgalomban a történelem során, melyek mindig magukon hordozták a kor oktatási-nevelési elméleteinek vonásait. A tankönyvi dizájn, a szerkezet, a felépítés is mind pedagógiai és módszertani célokat testesítenek meg. A földrajzkönyvek az utóbbi években jelentős változáson mentek keresztül, egyre nagyobb súlyt fektetve a készség-és kompetenciafejlesztésre (Makádi M. 2019). Miközben továbbra is a tankönyvek a legfontosabb és legszélesebb körben elérhető tanulást segítő eszközök hazánkban, a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre kisebb arányban készülnek fel azokból a tanulók. Mi lehet a tankönyvi tanulás sikertelenségének az oka? ABstrAct Textbooks are the most widely used and most well-known teaching aids, even today. They fulfil several educational functions throughout students' schooling, however, they textbooks are used less and less. The aim of this study is to detect what is the role of geography textbooks during the learning process of 9th and 10th graders.
doi:10.26888/geomet.2020.4.3.2 fatcat:vn2ev32hmnazxmaqkheymn2jby