KAVİTE - KANAT KESİTİ ETKİLEŞİMİNİN AEROAKUSTİK ANALİZİ

BAHA ZAFER, ONUR KONAN
2017 Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik  
Özet: Sunulan bu çalışmada zamana bağlı sıkıştırılamaz akış alanı ve aerodinamik temelli gürültü iki boyutlu kavite geometrisi için incelenmiştir. İki boyutlu zamana bağlı k-ε türbülans modeli farklı hücum açılı kanat kesiti ve θ-eğimli ön duvar için akış alanı çözümünde kullanılmıştır. Kavite geometrisi için hesaplanan sayısal akış alanı sonuçları deneysel veriler ile karşılaştırılmış ve doğrulanmıştır. Ffowcs William -Hawking (FW-H) Akustik Analojisi zamana bağlı akış alanı sonuçları girdi
more » ... sonuçları girdi verisi olarak kullanılıp kavite gürültü seviyesi hesaplanmıştır. Kavite -kanat kesiti etkileşiminde pasif kontrol yöntemlerinin akustik sinyal üzerindeki etkisi çalışılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kavitekanat kesiti ve pasif kontrol mekanizmaları için elde edilen gürültü seviyeleri farklı konumlara yerleştirilmiş mikrofonlar ile incelenmiş ve akış alanı içinde oluşan zamana bağlı yapıların özellikle 0 -100 Hz aralığında akustik sinyale etkidiği tayin edilmiştir. Abstract: In this study, unsteady incompressible flow field and aerodynamically generated noise of 2D cavity flows are investigated. In the case of 2D flow fields, unsteady standard k-ε turbulence model is used for flow field to observe for different angle of attack of under different front edge angles. Computed numerical results for cavity are compared and validated with experimental measurement. Unsteady flow fields results are used to compute a cavity noise using Ffowcs William -Hawking (FW-H) Acoustics Analogy. The effect of cavity -airfoil interaction with passive control on the acoustic signal is studied and results are compared.Computed noise levels for cavity -airfoil interaction and passive control mechanism are investigated for microphone which are located at different position and the effect of unsteady flow field structure on acoustic signal especially on the range of 0 -100 Hz are computed.
doi:10.21205/deufmd.2017195523 fatcat:chg2l37yfnh2bdynqz6kootp3a