Degeneration of Capitalist Institutions in Joseph A. Schumpeter's Theory
Degeneracja instytucji kapitalistycznych w teorii Josepha A. Schumpetera

Adam Glapiński
2002 Gospodarka Narodowa  
Degeneracja instytucji kapitalistycznych w teorii Josepha A. Schumpetera Zmierzch przedsiębiorców Jedna z najbardziej wnikliwych dotąd przedstawionych instytucjonalnych analiz funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej zawarta jest wpracach Josepha A. Schumpetera. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w początkach XXI wieku zasadnicza część tej analizy jest nadal aktualna. Właśnie rola instytucji wgospodarce jest centralnym tematem, wiążącym ze sobą logicznie wszystkie pięć części nieco
more » ... ci nieco chaotycznego i niekoherentnego zbioru esejów składających się na całość najsłynniejszej książki Josepha Schumpetera "Kapitalizm, socjalizm, demokracja" opublikowanej w 1942 roku. Po przeprowadzeniu dowodu, że z punktu widzenia czysto ekonomicznego mechanizmu kapitalistycznego, kapitalizm jest nadal w pełni żywotnyi co najmniej jeszcze wnastępnych pięćdziesięciu latach może generowaćwzrost dobrobytu wszystkich grup społecznych, Schumpeter przystępuje do analizyinstytucji społecznych kapitalizmu i tam właśnie znajduje źródło jego potencjalnego, przyszłego upadku. Bowiem sama wyższość doskonałość mechanizmu ekonomicznego czystej "maszyny kapitalistycznej" nie wystarczy, abymógł on przetrwać. Podsumowując tę analizę Schumpeterstwierdza, że "nie mam zamiaru twierdzić na podstawie tych osiągnięć, że kapitalistyczneintermezzo ma szanse na długi żywot. W istocie rzeczy chcę (...) postawić dokładnie odwrotnątezę". Zresztą w sposobie upadkukapitalizmu, jak stwierdza, nie będzie nic szczególnego, bowiem "większość cywilizacji zniknęła, zanim mogły one w pełni wykazać, w jakim stopniu spełniają swe obietnice" [Schumpeter, 1942, s. 160] Jak mówiw jednym ze swychpublicznych wykładów: "Ekonomiczne dokonania nie znaczą tak wiele dla ludzkości. Gdyby było inaczej, nie organizowano Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
doi:10.33119/gn/113868 fatcat:utay7ceg25fenmpx5tn6puajt4