Between care and violence – about relation with the patient in medical care
Między troską a przemocą - o relacji z pacjentem w kontekście opieki medycznej

Anna Wójcik-Krzemień
2014 Psychoterapia  
psycHOterApiA 4 (171) 2014 strony: 25-31 the ethics of presence violence in care relation with person-subject of care Summary: the aim of this article is to ponder on the meaning of the word 'care' and the role a relation plays in caring. the article is a result of the author's experience gathered while working at a health care center. the method used is the participant observation. Attempts at accompanying the patients and dialogues with them are presented in order to illustrate the statement
more » ... rate the statement that the relation is an essential element of care, with the patient being its subject (not object). paying attention to the relation should be an imperative for those who take care of others. care is the answer to the disease, which the suffering patients interpret as violence directed towards themselves. Medical gestures contain justified violence which is used in fighting against the disease. the relation with the patient may also become "infected" with violence. the ethics of presence: sensibility towards different forms of expressing the other person's intimacy and keeping discretion at the same time show the way to protect the patients from the unnecessary, additional violence in care. Being present and listening to the patients, which constitute basic aspects of accompanying, enable the patients to feel hospitality in the relation, which from their point of view is, indeed, very much needed while experiencing the grave situations of suffering (and death). Celem artykułu jest refleksja nad znaczeniem słowa "opieka" oraz nad rolą relacji w opiece medycznej. W oparciu o doświadczenia z pracy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (przedstawione przykłady towarzyszenia oraz dialogi z pacjentami), autorka dowodzi, iż relacja z pacjentem jest nieodłączną częścią opieki nad człowiekiem w chorobie. Sama sytuacja choroby może być przez pacjenta interpretowana jako forma skierowanej na niego przemocy, usprawiedliwiona i konieczna przemoc zawarta jest także w działaniach medycznych służących walce z chorobą. Obecność i umiejętność słuchania, wrażliwość na różne formy ekspresji intymności drugiego, wskazują drogę uchronienia pacjenta, znajdującego się w sytuacji granicznej, przed dodatkową przemocą w opiece. Between care and viOlence -aBOut the relatiOn with the patient in medical care instytut psychologii UJ Dyrektor: prof. dr hab. Władysław Łosiak Relacji się nie ma, relacji się próbuje M. Opoczyńska [1, s. 16] Wstęp Od kilku miesięcy jestem psychologiem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Nazwa mojego miejsca pracy wielokrotnie mnie zastanawiała, czasami powtarzałam ją nawet sobie słowo po słowie, szczególnie zatrzymując się nad tym, co związane z opieką. Do tej
doi:10.12740/pt/30719 fatcat:y4spxu76dzagjgg66mqglfmzlm