Określenie pojęć internalizmu i eksternalizmu etycznego

Wacław Janikowski
2007 Etyka  
We wspołczesnej metaetyce terminami "internalizm" i "eksternalizm" oznacza się wiele rożnych tez, tak rożnych, że "internalizm" w jednym sensie może niemal pokrywać się z "eksternalizmem" w innym sensie, i odwrotnie. Definiuję siedem rodzajów internalizmu/eksternalizmu etycznego: 1) internalizm/eksternalizm racjonalności praktycznej; 2) internalizm/eksternalizm treści; 3) internalizm/eksternalizm sądu; 4) internalizm/eksternalizm oceny; 5) internalizm/eksternalizm w sensie niedookreślonym; 6)
more » ... edookreślonym; 6) internalizm/eksternalizm uznania i 7) internalizm/eksternalizm poznania. Klasyfikacja ta jest jasna i użyteczna. Ilustruję jej stosowalność poprzez ustalenie konkretnego zestawu internalistycznych/eksternalistycznych tez, które powinniśmy przyjąć na gruncie eudajmonistycznego utylitaryzmu reguł. Okazuje się, że aby to uczynić, musimy rozróżnić dwa rodzaje powinności moralnej: czysto hipotetyczną i aktualną. W rezultacie mamy utylitarystyczne uzasadnienie osiemnastu internalistycznych/eksternalistycznych tez.
doi:10.14394/etyka.434 fatcat:o3li3w5lfnfgxgyjeunoipdzki