Ege'de El Değiştiren İktidarlar

Elizabeth A. ZAZHARIADOU, Serdar ÇAVUŞDERE
2007 OTAM(Ankara  
199] 11. yüzyılın sonunda Bizans'ın ünlü deniz hâkimiyetine diğer bir büyük kuvvet tarafından değil ama Batı'dan ve Doğu'dan neşet eden çok sayıda korsan tarafından meydan okunmuştur. Doğu Akdeniz sularında güvenlik ortadan kaybolmuş ve Bizans donanması gün geçtikçe hâkim pozisyonunu kaybeder olmuştur. 12. yüzyılın ikinci yarısında ise vaziyet karmakarışık bir hal almıştır. Bizans imparatorları korsan saldırılarının önüne geçmek için imparatorluğun muhtemel düşmanları safında görülen kimi
more » ... görülen kimi korsanlara davetiyeler göndermişlerdir. Bu türden pek çok vaka bilinmektedir. Örneğin, 12. yüzyılın sonlarında Calabrialı vahşi korsan Giovanni Stirione ve sayıları 700'ü bulan adamları paralı asker olarak imparatoluğun hizmetine girmişlerdir. Giovanni Stirione ve adamları, içlerinde Cenovalı diğer korsanların da bulunduğu imparatorluğun düşmanlarına karşı başarılı bir şekilde mücadele etmişlerdir. Stirione amiral unvanını almış ve maaşa bağlanmıştır; adamlarına ise araziden bir miktar gelir yani sabit bir yerde yaşayan köylüler tarafından nakit olarak ödenen vergiler bahşedilmiştir 1 . Dördüncü Haçlı seferi ile birlikte vaziyet bariz bir şekilde daha da kötü bir hal almıştır. Zira artık bazı asil soydan kimileri kâr amaçlı korsan akınları icra etmek için değil Ege topraklarında kendi küçük devletlerini kurmak için Levant'a yelken açmaya başlamışlardır. Venedik'in teşviki ve desteği ile Ege adalarını zaptetmek üzere tamamı Venedik vatandaşlarından oluşan yoldaşlarıyla
doi:10.1501/otam_0000000184 fatcat:hac2qm22u5f2tkl5lsrrw7eflm