A térkapcsolatok értelmezésének néhány összefüggése

Rezső Mészáros
1989 Tér és Társadalom  
A földrajztudomány kutatási tárgykörének állandó b ővülése, id ő nként ugrásszer ű változásai, elkalandozásai ellenére, a földrajz természetének megértésében még mindig központi helyet foglalnak el a térbeliséget kifejez ő kapcsolatrendszerek, azok, amelyeket -LAWTON (1983) találó megfogalmazásával -röviden tér-, hely-és id őkapcsolatoknak nevezhetünk. A földrajztudomány e három dimenziója lényegében kölcsönösen összefügg. Gyakran érte (éri) azonban a szétválasztás kísérlete az elméleti és
more » ... az elméleti és módszertani megközelítések során, amikor hol ezt, hol azt a dimenziót túlhangsúlyozzák. A 20. század ele-
doi:10.17649/tet.3.1.109 fatcat:ekx4dubgejgafccu7rbmxe3fza