GÜNÜMÜZ OTANTİKLİK TUTUMLARININ İNŞA EDİLDİĞİ BİR SÜREÇ OLARAK

MURAT KÜÇÜKEBE
2016 Journal of International Social Research  
Öz İtalya'da bulunan Cremona kasabası günümüz keman yapımcılığının uygulamayla ilgili normlarının belirlenmesi, bu meslekle ilişkilenen kişilerin davranış ve tutumlarının oluşumu açısından nasıl böylesine kuvvetli bir etkiye sahip olabilmektedir ? Bu etki İtalya dışına da taşarak mesleği yapan kişileri söz konusu tutumlara uyma ya da geleneğe sıkı sıkıya bağlanma konusunda nasıl ikna edebilmektedir ? Çağın getirdiği yeni teknolojik imkânlara rağmen keman yapımcıları neden üçyüz yıl önce
more » ... üz yıl önce kullanılan teknoloji ile çalışmayı tercih etmektedirler ? Bir mesleki pratiğin ideal kabul edilen ölçütleri ile söz konusu pratiğe sahip kültürel çevrenin siyasi, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi sorgulamak, bu bağlamda yeniden uyandırma girişimleri ile keman yapımcılığına ilişkin meslek değerlerinin ve keman yapımcılığına ilişkin otantiklik tutumlarının Cremona örneğinde nasıl oluşturulduğunu ve iş gördüğünü incelemek bu araştırma çalışmasının temel konusudur. Abstract How does the town of Cremona located in Italy have such a powerful impact in terms of identifying the norms related to violin making practice today and creating the behaviors of the people who dwell with this profession? How does this impact expand abroad and convince the practitioners there to adopt these behaviours and hold on to the tradition? Why do the violin makers prefer to work with a three-hundred yeras old technology inspite of the new tehcnological opportunities of the era? Questioning the relationship between the ideal criteria of a professionl practice and the political, economical and cultural needs of that professional circle; and analysing how the professional values and authenticity attitudes of violin making profession are created and run in the case of Cremona are the main subject matters of this article.
doi:10.17719/jisr.2016.1468 fatcat:jly3iq3p4nefjcmk2cwegvbrqy