"Braterstwo krwi". Historia Stanisława Aronsona

Wiesław Ratajczak
2013 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka  
Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Literacka 22 (42) Wiesław ratajczak "Braterstwo krwi". Historia Stanisława Aronsona kiedy charakteryzujemy relacje polsko-żydowskie (i żydowsko--polskie), kiedy mówimy o tożsamości polskiej i żydowskiej, rzadko myślimy o ludziach, których losy zaprzeczają jasnym podziałom i komplikują stereotypowy podział ról. Samym swoim istnieniem zmuszają do przemyślenia schematów dających złudzenie rozumienia skomplikowanej materii przeszłości i współczesności. oni sami
more » ... czesności. oni sami świadomość różnicy w pewnych momentach odczuwali, nierzadko była to świadomość brutalnie narzucana, budziła niechęć i opór. Do takiego grona, nie wiem, jak licznego, należy Stanisław Aronson. Podtytuł opartej na rozmowach z nim książki Patrycji Bukalskiej Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona 1 zwraca uwagę na niezwykłość i choć formuła wydaje się banalna, w tym przypadku jest ona odpowiednia. Doprawdy, gdyby taką biografię opowiedzieć w powieści, reguła życiowego prawdopodobieństwa zostałaby w kompromitujący pisarza sposób złamana. Warto podkreślić, że Bukalska nie realizuje po prostu kolejnego zadania dziennikarskiego. gdyby tak było, skończyłoby się pewnie na jednym artykule w "Tygodniku Powszechnym" 2 . o powstaniu tej książki i jej szczególnym charakterze zdecydowały -jeśli wolno tak powiedzieć -fascynacja i przyjaźń, a także historyczne zainteresowania i kompetencje autorki. kiedy stoimy przed ogromną biblioteką z książkami o losach polskich Żydów, a lekturę uzu-1 P. Bukalska, Rysiek z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona, kraków 2009. Po cytatach z tej publikacji podaję w nawiasie numer strony. Wydawnictwo znak przygotowało także anglojęzyczną wersję książki pt.
doi:10.14746/pspsl.2013.22.6 fatcat:pxa5dr5dtrdshcrrdvlrezmcfi