Mikrotoponimija bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj

Živko Mandić
2001 Folia Onomastica Croatica  
Ova je studija plod autorova višegodišnjega terenskog rada: bilježenja mikrotoponima Hrvata Bunjevaca koji i danas obitavaju u nizu bačvanskih naselja u južnom dijelu Madžarske. U svome se radu nije ograničio samo na terensko prikupljanje građe, već je podatke crpio i provjeravao i iz arhivske građe i povijesnih dokumenata.
doaj:420d5d0bef844362b51aa9ef10ea4104 fatcat:wjpemc5f45gzbarhtncjan2jza