Το Προσκυνηματικό Ζήτημα στην Παλαιστίνη: από την Οθωμανική Κυριαρχία στην Βρετανική Εντολή, 1914-1931

Κωνσταντίνος Χ. Παπαστάθης
2008
Οι Αγιοι Τόποι της Παλαιστίνης υπήρξαν πεδίο μάχης μεταξύ των Εκκλησιών και των πολιτικών προστατών τους διαχρονικά. Η μελέτη εξετάζει την ιστορική διαδρομή διαμόρφωσης και αποκρυστάλλωσης του Προσκυνηματικού Status Quo κατά την οθωμανική κυριαρχία και στη διάρκεια της Βρετανικής Εντολής στην Παλαιστίνη, μέχρι το 1931. Η έρευνα εστιάζεται σε βάθος στις κρίσεις και αναδιατάξεις των διεκκλησιαστικών σχέσεων στην Παλαιστίνη, στη διπλωματική εμπλοκή σε αυτές των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και της Ελλάδας,
more » ... στη θρησκευτική πολιτική της εντολοδόχου Βρετανίας και στη στάση του Ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έναντι αυτής
doi:10.26262/heal.auth.ir.107525 fatcat:p636gjid4rclbgxles4crfdi7m