Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja, Lublin, 4–6 kwietnia 2011 roku

Stanisława Konefał
2012 Paedagogia Christiana  
doi:10.12775/pch.2012.012 fatcat:e6yn7eigkvartmfo43p23rvip4