Aktywność Stadionowa Kibicowskich Grup "Ultras" Jako Przejaw Specyficznej Komunikacji Społecznej

Tomasz Sahaj
2012 Kultura i Spoleczenstwo  
AKTYWNOŚĆ STADIONOWA KIBICOWSKICH GRUP "ULTRAS" JAKO PRZEJAW SPECYFICZNEJ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ* Filozofia i sport leżą u podstaw kultury europejskiej, są jej równie silnymi filarami. Jednak antyczne igrzyska olimpijskie odbywały się jeszcze przed powstaniem pierwszych szkół filozoficznych, w których w sposób systematyczny wykładano wiedzę naukową. Sport jako nadzwyczaj ważny fragment rzeczywistości społecznej jest dziś w naukach społecznych jednym z najbardziej niedoszacowanych i
more » ... nych i zastanawiająco rzadko obejmowanych refleksją badawczą tematów. Współcześni filozofowie tradycyjnie "gardzą" sportem, jako nie tyle nieważnym, ile raczej nazbyt niskim rodzajem aktywności społecznej, przejawem kultury zbyt trywialnej, by zasługiwała na zaszczycenie uwagą. Tadeusz Gadacz (2009, s. 8) pisze o społecznej funkcji filozofii: "Filozofia służy, o ile niczemu nie służy, o ile pierwotnie jest bezużyteczna. Filozof nie powinien zbyt łatwo tworzyć i pisać pod ciśnieniem chwili. Życie filozofa pozostaje w napięciu. Nie może i nie powinien on wyprowadzić się z polis, nie może także i nie powinien zbyt łatwo poddawać się jej logice. Będąc nieobecnym w życiu społecznym, trzeba jednocześnie być w nim obecnym". Z kolei Tadeusz Szubka (2009, s. 14-15) zauważa, że w świetle uwagi filozofów winno znajdować się to, "[...] czego wytworzenie wymaga dużych umiejętności, a ponadto to, co zarazem daje odbiorcom nie tylko przyjemność, lecz także w trudnym do sprecyzowania sensie uwzniośla ci umysły. Musi to być ponadto coś, co jest Adres do korespondencji: sahaj@awf.poznan.pl * Artykuł jest rozszerzoną, zaktualizowaną i wzbogaconą wersją tekstu Aktywność stadionowa kibicowskich grup ultras jako przejaw komunikacji społecznej, opublikowanego w księdze pamiątkowej ku czci Profesora Bolesława Andrzejewskiego pt.: Język, rozumienie, komunikacja, Mikołaj Domaradzki, Emmanuel Kulczycki, Michał Wendland (red.), Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011.
doi:10.2478/v10276-012-0022-4 fatcat:rtjkshb3lndtxbehrag3n3vux4